คาดการณ์ ฝน ปี 2566

คาดการณ์ ฝน ปี 2566 คาดหมายฤดูฝนประเทศไทยปี 2566

กรมอุตุนิยมวิทยา ประกาศ คาดการณ์ ฝน ปี 2566 การเริ่มต้นฤดูฝนของประเทศไทย 2566 ประเทศไทยจะสิ้นสุดฤดูร้อนและเริ่มต้นเข้าสู่ฤดูฝน ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2566

พยากรณ์อากาศ คาดการณ์ ฝน ปี 2566 ระบุว่าจะมีฝนตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศ อีกทั้งลมที่พัดขึ้นเหนือประเทศไทยประมาณ 3.5 กิโลเมตร ได้เปลี่ยนทิศทางเป็นลมตะวันตกเฉียงใต้ จะยังคงพัดพาความชื้นจากทะเลอันดามันเข้ามาปกคลุมประเทศไทย ลมแรงตั้งแต่ 5 กม. ขึ้นไป ทิศทางลมเปลี่ยนไปทางทิศตะวันออก

คาดการณ์ ฝน ปี 2566

ฝนตกชุกหนาแน่นและต่อเนื่อง

คาดการณ์ ฝน ปี 2566 ฝนยังคงตกหนักในพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศ และกระแสลมที่สูงถึงประมาณ 3.5 กิโลเมตรเหนือพื้นผิวประเทศไทยกำลังเปลี่ยนเป็นลมตะวันตกเฉียงใต้ ตามการพยากรณ์อากาศ โดยจะยังคงนำความชื้นจากทะเลอันดามันเข้ามาปกคลุมประเทศไทย ลมแรงสูงตั้งแต่ 5 กม. ขึ้นไป ทิศทางลมเปลี่ยนไปทางทิศตะวันออก โดยคาดว่า ปีนี้ประเทศไทยจะเข้าสู่ฤดูฝนและจะมีฝนตกทั่วไทยในช่วงฤดูฝนนี้ ฤดูกาล จำนวนทั้งหมดน้อยกว่าคำปกติเล็กน้อยประมาณ 5% และน้อยกว่าในปี 2565

คาดการณ์ ฝน ปี 2566

สภาวะฝนทิ้งช่วง

อย่างไรก็ตาม คาดว่าจะมีฝนแล้งในช่วงเตือนตั้งแต่กลางเดือนมิถุนายนถึงกลางเดือนกรกฎาคม การขาดแคลนน้ำอาจส่งผลกระทบต่อการเกษตรในหลายพื้นที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ที่เกิดภัยแล้งซ้ำซาก ยกเว้นในเขตชลประทาน
คาดการณ์ ฝน ปี 2566

ฝนตกชุกหนาแน่น มีโอกาสสูงที่จะมีพายุหมุนเขตร้อน

เดือนสิงหาคมและกันยายนเป็นเดือนที่มีฝนตกชุกที่สุดและมีแนวโน้มว่าพายุหมุนเขตร้อนจะเคลื่อนผ่านประเทศไทย ส่งผลให้มีฝนตกหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่ และในหลายพื้นที่ได้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และน้ำป่าไหลหลาก
คาดการณ์ ฝน ปี 2566

สิ้นสุดฤดูฝนของประเทศไทย

ฤดูฝนของประเทศไทยตอนบนสิ้นสุดประมาณกลางเดือนตุลาคม เราขอแจ้งให้ทุกคนทราบว่าเราคาดว่าจะมีฝนตกหนักมากยิ่งขึ้นจนถึงกลางเดือนมกราคมในพื้นที่ที่มีศูนย์กลางอยู่ที่ชายฝั่งตะวันออก คาดการณ์ ฝน ปี 2566