หน้าฝนหมดเดือนไหน

หน้าฝนหมดเดือนไหน เริ่มเดือนไหน ปีนี้พายุเข้าไทยกี่ลูก

หน้าฝนหมดเดือนไหน กรมอุตุนิยมวิทยา ประกาศการเข้าสู่ “ฤดูฝน”ของประเทศไทย โดยในปี 2566 ฤดูฝนจะเริ่มต้นในวันที่ 22 พฤษภาคม 2566 ซึ่งถือว่าช้ากว่าปกติสองสัปดาห์ และจะสิ้นสุดหน้าฝนในช่วงกลางเดือนตุลาคม 2566 โดยฤดูฝนในปีนี้คาดว่าปริมาณฝนจะน้อยกว่าค่าเฉลี่ยเล็กน้อย และในช่วงกลางเดือนมิถุนายน -กรกฎาคม 2566 จะเกิดสภาวะฝนทิ้งช่วง แต่ในช่วงเดือนสิงหาคม -ตุลาคม 2566 มีโอกาสเกิดพายุหมุนเขตร้อน 1-2 ลูก โดยอาจจะเคลื่อนผ่านบริเวณภาคอีสานและภาคเหนือ

กรมอุตุนิยมวิทยา เปิดไทม์ไลน์ฤดูฝน 2566

หน้าฝนหมดเดือนไหน

ปลายเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนมิถุนายน 2566

หน้าฝนหมดเดือนไหน มรสุมตะวันตกเฉียงใต้จะพัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทย ประกอบกับในบางช่วงจะมีร่องมรสุมพาดผ่านบริเวณประเทศไทยตอนบนเป็นระยะๆ บริเวณประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มมากขึ้นและต่อเนื่อง กับจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่ง โดยเฉพาะภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตก จะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60 – 80 ของพื้นที่ กับมีฝนหนักหลายพื้นที่และหนักมากในบางแห่ง

หน้าฝนหมดเดือนไหน

กลางเดือนมิถุนายนถึงกลางเดือนกรกฎาคม 2566

มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทยจะมีกำลังอ่อนลง ส่วนร่องมรสุมจะเลื่อนขึ้นไปพาดผ่านบริเวณตอนใต้ของประเทศจีน ปริมาณและการกระจายของฝนจะลดลง และจะทำให้เกิดการขาดแคลนน้ำด้านการเกษตรในหลายพื้นที่ โดยเฉพาะพื้นที่แล้งซ้ำซากนอกเขตชลประทาน หน้าฝนหมดเดือนไหน

หน้าฝนหมดเดือนไหน

กลางเดือนกรกฎาคมถึงกันยายน 2566

มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทย จะกลับมามีกำลังแรงและต่อเนื่อง ประกอบกับร่องมรสุมจะเลื่อนกลับลงมาพาดผ่านบริเวณประเทศไทยตอนบนในบางช่วง ประเทศไทยจะกลับมามีฝนตกชุกหนาแน่นอีกครั้ง กับมีฝนหนักหลายพื้นที่และหนักมากในบางแห่ง ซึ่งจะก่อให้เกิดสภาวะน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก รวมทั้งน้ำล้นตลิ่งในบางแห่ง หน้าฝนหมดเดือนไหน

หน้าฝนหมดเดือนไหน

เดือนตุลาคม 2566

บริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนจะเริ่มแผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและตอนบนของภาคเหนือ ประกอบกับในบางช่วงจะมีร่องมรสุมพาดผ่านบริเวณภาคกลางตอนล่าง ภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบน หน้าฝนหมดเดือนไหน ประเทศไทยตอนบนปริมาณและการกระจายของฝนจะลดลงและเริ่มจะมีอากาศหนาวเย็นในตอนเช้า ส่วนภาคกลางตอนล่าง ภาคตะวันออกและภาคใต้ จะยังคงมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60-80 ของพื้นที่ กับมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และหนักมากบางแห่ง