หน้าฝนเดือนไหน 2566

หน้าฝนเดือนไหน 2566 เช็กข้อมูลหน้าฝน 2566 ก่อนเดินทาง

หน้าฝนเดือนไหน 2566 ฤดูฝนในประเทศไทยปีนี้คาดว่าจะเริ่มช้ากว่าปกติเล็กน้อยประมาณปลายสัปดาห์ที่ 3 ของเดือนพฤษภาคม 2566 เนื่องจากปริมาณฝนรวมทั่วประเทศคาดว่าจะสิ้นสุดประมาณกลางเดือนตุลาคม 2566 ฝนปีนี้ ฤดูกาลคาดว่าจะต่ำกว่าปกติเล็กน้อยประมาณ 5% ต่ำกว่าปีที่แล้ว (ฤดูฝนปีที่แล้วปริมาณน้ำฝนรวมสูงกว่าปกติ 14 เปอร์เซ็นต์ และปริมาณน้ำฝนรวมประจำปีสูงกว่าปกติ 24 เปอร์เซ็นต์) (ต้นถึงเดือนกรกฎาคม) และครึ่งหลังของฤดูฝน (เดือนสิงหาคมถึงกลางเดือนตุลาคม) ปริมาณฝนรวมส่วนใหญ่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยปกติประมาณ 5%

อย่างไรก็ตาม กลางเดือนมิถุนายนถึงกลางเดือนกรกฎาคม อาจมีฝนตกเป็นระยะ ผลที่ได้คือปริมาณน้ำฝนน้อยลงและการกระจายตัวน้อยลง ซึ่งจะนำไปสู่การขาดแคลนน้ำในการทำการเกษตรในหลายพื้นที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ที่เกิดภัยแล้งซ้ำซาก ยกเว้นในเขตชลประทาน ดังนั้นขอให้ประชาชนใช้น้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ลักษณะอากาศทั่วไป

หน้าฝนเดือนไหน 2566 กลางเดือนสิงหาคม เดือนกันยายน และตุลาคม ฤดูฝนเป็นช่วงที่มีนักท่องเที่ยวหนาแน่นที่สุด และมีความเป็นไปได้สูงที่พายุหมุนเขตร้อนจะเคลื่อนผ่านประเทศไทย ส่งผลให้มี ฝนตกหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่ และเกิดน้ำท่วมฉับพลันจากน้ำป่าไหลหลากและน้ำเอ่อล้นตลิ่งในหลายพื้นที่

หน้าฝนเดือนไหน 2566

ปลายเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนมิถุนายน

ประเทศไทยมีฝนตกต่อเนื่อง จะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40-60 ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณนี้มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง เว้นแต่ ภาคตะวันออก และภาคใต้ฝั่งตะวันตก โดยทะเลอันดามันและประเทศไทยจะมีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้เข้ามาปกคลุม โดยจะมีพายุฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นใน ร้อยละ 60-80 ของภาค โดยมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ หน้าฝนเดือนไหน 2566

อาจมีพลังในบางครั้ง ประกอบกับทางตอนบนของประเทศไทยมีหุบเขามรสุมเกิดขึ้นได้บางช่วง นอกจากนี้ ขึ้นอยู่กับช่วงเวลาของปี หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงก่อตัวบริเวณทะเลอันดามัน เพิ่มความกดอากาศต่ำและเข้ามาทางทิศตะวันตกของประเทศไทย

หน้าฝนเดือนไหน 2566

ในช่วงประมาณกลางเดือนมิถุนายนถึงกลางเดือนกรกฎาคม

ปริมาณฝนและการกระจายของฝนจะลดลง และในหลายพื้นที่จะขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ที่เกิดภัยแล้งซ้ำซาก ยกเว้นในเขตชลประทาน เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้จะพัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทยจะมีกำลังลดลง หุบเขามรสุมจะสูงขึ้นและพาดผ่านจีนตอนใต้ หน้าฝนเดือนไหน 2566

หน้าฝนเดือนไหน 2566

สำหรับช่วงตั้งแต่กลางเดือนกรกฎาคมถึงกันยายน

ประเทศไทยจะกลับมามีฝนตกหนักอีกครั้ง มีฝนฟ้าคะนองเป็นแห่งๆ ร้อยละ 60-80 ของพื้นที่ โดยมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ ทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน เป็นอิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทย ก็จะกลับมาแข็งแรงทนทาน มันจะเคลื่อนตัวไปพร้อมกับหุบเขามรสุม
หน้าฝนเดือนไหน 2566

ส่วนในเดือนตุลาคม

ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปริมาณฝนจะลดลง โดยมีอากาศเย็นในตอนเช้า แต่ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ จะยังคงมีฝนฟ้าคะนองได้ร้อยละ 60-80 ของพื้นที่ มีฝนตกหนักหลายพื้นที่ และมีฝนตกหนักถึงหนักมาก ฝนจะตกหนัก ในบางแห่ง ทั้งนี้เนื่องจากอิทธิพลของความกดอากาศสูงจากประเทศจีน และจะเริ่มแผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือตอนบน นอกจากนี้ อาจเกิดหุบเขามรสุมในบางช่วงของปี ภาคกลางตอนล่างทั้งหมดจะเริ่มถูกมรสุมตะวันออก ภาคใต้ตอนบน และตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมประเทศไทย แทนที่จะปกคลุมประเทศไทย จะกลายเป็นมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมประเทศไทย หน้าฝนเดือนไหน 2566