หน้าฝนหมดเดือนไหน

หน้าฝนหมดเดือนไหน

หน้าฝนหมดเดือนไหน เริ่มเดือนไหน ปีนี้พายุเข้าไทยกี่ลูก หน้าฝนหมดเดือนไหน กรมอุตุนิยมวิทยา ประกาศการเข้าสู่ “ฤดูฝน”ของประเทศไทย โดยในปี 2566 ฤดูฝนจะเริ่มต้นในวันที่ 22 พฤษภาคม 2566 ซึ่งถือว่าช้ากว่าปกติสองสัปดาห์ และจะสิ้นสุดหน้าฝนในช่วงกลางเดือนตุลาคม 2566 โดยฤดูฝนในปีนี้คาดว่าปริมาณฝนจะน้อยกว่าค่าเฉลี่ยเล็กน้อย และในช่วงกลางเดือนมิถุนายน -กรกฎาคม 2566 จะเกิดสภาวะฝนทิ้งช่วง แต่ในช่วงเดือนสิงหาคม -ตุลาคม 2566 มีโอกาสเกิดพายุหมุนเขตร้อน 1-2 ลูก โดยอาจจะเคลื่อนผ่านบริเวณภาคอีสานและภาคเหนือ กรมอุตุนิยมวิทยา เปิดไทม์ไลน์ฤดูฝน 2566 ปลายเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนมิถุนายน 2566 หน้าฝนหมดเดือนไหน มรสุมตะวันตกเฉียงใต้จะพัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทย ประกอบกับในบางช่วงจะมีร่องมรสุมพาดผ่านบริเวณประเทศไทยตอนบนเป็นระยะๆ บริเวณประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มมากขึ้นและต่อเนื่อง กับจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่ง โดยเฉพาะภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตก จะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60 – 80 ของพื้นที่ กับมีฝนหนักหลายพื้นที่และหนักมากในบางแห่ง กลางเดือนมิถุนายนถึงกลางเดือนกรกฎาคม 2566 มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทยจะมีกำลังอ่อนลง ส่วนร่องมรสุมจะเลื่อนขึ้นไปพาดผ่านบริเวณตอนใต้ของประเทศจีน ปริมาณและการกระจายของฝนจะลดลง และจะทำให้เกิดการขาดแคลนน้ำด้านการเกษตรในหลายพื้นที่ โดยเฉพาะพื้นที่แล้งซ้ำซากนอกเขตชลประทาน หน้าฝนหมดเดือนไหน กลางเดือนกรกฎาคมถึงกันยายน 2566 มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทย จะกลับมามีกำลังแรงและต่อเนื่อง […]