คาดการณ์ ฝน ปี 2566

คาดการณ์ ฝน ปี 2566

คาดการณ์ ฝน ปี 2566 คาดหมายฤดูฝนประเทศไทยปี 2566 กรมอุตุนิยมวิทยา ประกาศ คาดการณ์ ฝน ปี 2566 การเริ่มต้นฤดูฝนของประเทศไทย 2566 ประเทศไทยจะสิ้นสุดฤดูร้อนและเริ่มต้นเข้าสู่ฤดูฝน ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2566 พยากรณ์อากาศ คาดการณ์ ฝน ปี 2566 ระบุว่าจะมีฝนตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศ อีกทั้งลมที่พัดขึ้นเหนือประเทศไทยประมาณ 3.5 กิโลเมตร ได้เปลี่ยนทิศทางเป็นลมตะวันตกเฉียงใต้ จะยังคงพัดพาความชื้นจากทะเลอันดามันเข้ามาปกคลุมประเทศไทย ลมแรงตั้งแต่ 5 กม. ขึ้นไป ทิศทางลมเปลี่ยนไปทางทิศตะวันออก ฝนตกชุกหนาแน่นและต่อเนื่อง คาดการณ์ ฝน ปี 2566 ฝนยังคงตกหนักในพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศ และกระแสลมที่สูงถึงประมาณ 3.5 กิโลเมตรเหนือพื้นผิวประเทศไทยกำลังเปลี่ยนเป็นลมตะวันตกเฉียงใต้ ตามการพยากรณ์อากาศ โดยจะยังคงนำความชื้นจากทะเลอันดามันเข้ามาปกคลุมประเทศไทย ลมแรงสูงตั้งแต่ 5 กม. ขึ้นไป ทิศทางลมเปลี่ยนไปทางทิศตะวันออก โดยคาดว่า ปีนี้ประเทศไทยจะเข้าสู่ฤดูฝนและจะมีฝนตกทั่วไทยในช่วงฤดูฝนนี้ ฤดูกาล จำนวนทั้งหมดน้อยกว่าคำปกติเล็กน้อยประมาณ 5% และน้อยกว่าในปี 2565 […]